6.9.10

Ballem?Balla amb el seu amor a ritme de fox-trot.
Però ell no és Fred Astaire.

Tampoc ella és Ginger Rogers.

1 comentari: